Personal


Åsa Hässlebro
Tillförordnad rektor
E-post: asa.hasslebro@kronobergskola.se

Eva Gustafsson
Utvecklingsstrateg
Tel: 0723- 951 807
E-post: eva.gustafsson@kronobergskola.se

Camilla Idréus
Lärare i SO-ämnen, svenska, idrott, hem-och konsumentkunskap

Emma Löfqvist
Lärare i matematik och NO-ämnen, förstelärare

Helen Åkesson
Lärare i svenska ochengelska

Hope Piper
Lärare i engelska

Ingela Molander
Skolsköterska

Jenny Tollin
Lärare i engelska och svenska

Jessika Strandberg
Lärare i engelska och bild

Joakim Rosell
Lärare i matematik, idrott

Carin Cederlund
Administratör

Lucia Guzman
Lärare i spanska samt vuxenstöd i kamratstödjargruppen för högstadiet

Nathalie Stark
Lärare i svenska och musik

Tobias Johansson
Vaktmästare

Tobias Roos
Lärare i matematik och NO-ämnen, förstelärare

Josefin Borglin
Lärare i svenska och hemkunskap

Frida Gleisner
Lärare i matematik

Görel Åkesdotter Baard
Skolkurator

Victoria Hagberg
Lärare i svenska, engelska och franska

Mikael Lingtell
Lärare i trä- och metallslöjd

Janya Pongmanee
Lokalvårdare

Lars Arvidsson
Lärare i matematik NO och SO-ämnen

Elisabet Serrate
Lärare i textilslöjd

 

Linda Knutsson Gudmundsson
Lärare i svenska och engelska

Sophia Wikström
Lärare i matematik och teknik

Daniel Lekman
Lärare i idrott

Sandra Hellberg
Lärare i tyska, svenska och engelska

Henrik Thörne
Lärare i religion och historia

Carolina Hultin
Resurslärare under vt 17

Maria Wibler
Lärare i geografi, samhällskunskap och religion