Bokrådet


Bokrådet

Bokrådet på Kronoberg Skola är ett råd för litteraturintresserade elever på skolan. Deltagande i bokrådet är frivilligt och gruppen består idag av cirka två personer från varje klass från årskurserna 5-9. Rådet träffas i biblioteket ungefär var tredje vecka och driver olika projekt i syfte att öka läsintresset bland skolans elever.
Arbetet i bokrådet är ganska varierat, den senaste tiden har gått åt till att strukturera skolans bibliotek genom att sortera och dela in all litteratur i genrer så att det blir enkelt för alla att hitta den bok man är intresserad av. Just nu pågår arbetet med att arrangera en novelltävling där alla elever på skolan erbjuds att lämna in en novell. Vinnaren kommer utses av en jury och det vinnande bidraget kommer publiceras på skolan.
Bokrådet leds av Jenny Tollin som är lärare i engelska och svenska.