Köanmälan


Klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret: Köanmälan


Om vår kö

Till skillnad från den kommunala skolan så måste man anmäla sig till en fristående skola. Man kan anmäla sig till skolan när som helst. Eftersom det är kö till skolan så är det större chans att komma in på skolan ju tidigare barnet blir anmält.

Det spelar ingen roll vilken kommun man bor i. Hemkommunen betalar skolavgiften direkt till skolan och kommunen kan inte vägra att betala. På denna punkt skiljer sig bestämmelserna om man jämför mellan kommunal skola och friskola.

Köregler

  • Fram till den 15/12 året innan ert barn ämnar börjar här kan man byta kö med behållet ködatum.
  • Syskonförtur kan anmälas om ett nuvarande syskon går på skolan och ska ske innan den 15/12 året innan ert barn ämnar börja här. Vårdnadshavare ansvarar för att åberopa syskonförtur. Det gör man genom att kontakta vår administratör på carin.cederlund@kronobergskola.se
  • Vårdnadshavare ansvarar för att se till att rätt uppgifter finns i skolans system.