Information med anledning av coronaviruset


2020-03-23
Skolverket har den 23 mars meddelat att alla återstående nationella prov våren 2020 ställs in för grundskolan.


2020-03-18
Kronoberg Skola följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

För närvarande rekommenderar myndigheterna att förskolor och grundskolor ska hålla öppet för elever. Vi förbereder oss dock för flera olika kommande scenarios, inklusive för om det uppstår en liknande situation som för gymnasieskolorna med rekommendationen att även grundskolan ska stängas.

För att kunna garantera en trygg och säker skolmiljö för elever och medarbetare arbetar vi utifrån en strikt policy när det gäller sjukdomssymptom. Elever och medarbetare med minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma. Om symptom uppkommer under skoldagen kommer elev att skickas hem, efter kontakt och överenskommelse med vårdnadshavare. Eleven eller medarbetaren är välkommen tillbaka till skolan tidigast 48 timmar efter symptomfrihet.

Om du är vårdnadshavare kommer information att ges via SchoolSoft vid förändrade rekommendationer.