Samlad information om covid-19

Kronoberg Skola följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

2021-01-08

Delvis övergång till distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet

När vårterminen startar igen kommer eleverna i årskurs 7-9 på Kronoberg skola delvis att övergå till undervisning på distans i syfte att minska trängseln på skolan och därmed begränsa risken för smittspridning. Skolmåltider kommer att tillhandahålls även för elever som deltar i distansundervisning. Mer detaljerad information skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan.

Bakgrund: Vid en digital pressträff den 7 januari informerade utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om nya möjligheter för grundskolan vid behov använda distansundervisning på högstadiet med anledning av trängsel i grundskolans lokaler eller pga trängsel i kollektivtrafiken. Samtidigt underströks att närundervisning i de allra flesta fall är bättre för samtliga elever. Beslut om övergång till delvis distansundervisning har fattats i samråd med skolans huvudman och vi följer kontinuerligt utvecklingen kring covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter nationellt och regionalt.

Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Arkiv»