Försäkringar


Kronoberg Skola har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar

Försäkringstagare: Växjö kommun

Försäkringsnummer: 528431

Omfattning: Heltid

Skadeanmälan: Via telefon: 0470-72 00 00, mail: skadeservice@LFkronoberg.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida