Nöjdhet & Betyg

Eleverna trivs

Eleverna är väldigt nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, känner sig trygga, trivs och kan rekommendera skolan. De t o m gillar skolmaten.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

 

Betyg

Kronoberg Skola lyckas i särklass bäst i Växjö att ge eleverna betyg i alla ämnen, 96,7%. Skolan levererar också högst genomsnittligt meritvärde, 260,7 poäng (252,5 2015). Skolan lyckas även ge alla elever behörighet till yrkesprogrammen på gymnasiet.

betyg

 

Kronoberg ger också högre betyg i alla ämnen än genomsnittet i kommunen, utom i Moderna språk, elevens val.

betyg-spec

 

Betygen 2015 visade, jämförda med de socioekonomiska förutsättningarna, att Kronoberg underpresterade 3 poäng i meritvärde. Lammhults skola överpresterade 26 poäng, förmodligen p g a den stora andelen nyinvandrade, 31%.

Däremot presterade Kronoberg exakt som modellberäknat värde avseende andelen elever som uppnått kunskapskraven.

salsa