Högst meritvärde i kommunen för Kronoberg Skola våren 2021

pressrelease

2021-06-21, 07:30

Årets avgångselever vid Kronoberg skola nådde högst meritvärde i Växjö kommun våren 2021*. Betygsutfallet med 249,1 poäng är en bra bit högre än genomsnittet för Växjö kommun som var 227,2 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket)..

Av eleverna i årets avgångsklass gick 92 procent ut med behörighet till gymnasiet, vilket är bäst i kommunen och en bra bit över kommunsnittet på 82,8 procent och genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019).

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 86,7 procent, vilket var bäst i kommunen och kan jämföras med kommunens genomsnitt på 74,5 procent och genomsnittet i riket på 76,1 procent (2020).

– Jag är väldigt stolt över att våra avgångselever även i år nått så fina studieresultat, särskilt som läsåret 2020/21 i hög grad präglats av den pågående pandemin, som inneburit stora utmaningar för oss alla på skolan, säger Åsa Hässlebro, rektor vid Kronoberg Skola i Växjö.

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019.

Presskontakt

Åsa Hässlebro

Affärsområdeschef Gymnasieskola asa.hasslebro@watma.se 073-152 97 91

Relaterat material