Om skolan

Kronoberg Skola

Kronoberg Skola ligger centralt på Söder i Växjö, endast 5 minuters promenad från Växjö centralstation. Detta gör att det är enkelt att ta sig till oss från såväl andra stadsdelar som från andra kommuner.

Kronoberg Skola är en väletablerad skola med ett gott rykte och vi är stolta över att kallas ”pluggskola”. För oss är det viktigt att alla gör sitt bästa, det gäller såväl elever som personal.

Vi har haft goda studieresultat över tid vilket hänger samman med att vi har en mycket stor andel motiverade elever samt engagerad och motiverad personal som har tydlig struktur på sitt arbete. Strukturen bidrar till arbetsro och trygghet, vilket för många är en förutsättning för att lyckas. Vår skola präglas av god stämning mellan elever och mellan elever och personal.

Mår man bra så gör man bra!

 

En hälsning från rektorn

Hej! Mitt namn är Micael Emihl och jag är rektor här på Kronoberg Skola sedan hösten 2021.

Vår skola är en skola för ambitiösa elever som vill nå långt i sin kunskapsutveckling. Som elev och vårdnadshavare kan ni förvänta er bra lärare – de ska kunna sina ämnen, vara väl förberedda och kunna motivera och engagera.

Som personal förväntar vi oss – samarbete med hemmet, engagemang och vilja att lära. För oss är det viktigt att alla gör sitt bästa och mår bra, för mår man bra så gör man bra.

 

Micael Emihl, Rektor Kronoberg Skola