Om skolan

Kronoberg Skola

Kronoberg Skola ligger centralt på Söder i Växjö, endast 5 minuters promenad från Växjö centralstation. Detta gör att det är enkelt att ta sig till oss från såväl andra stadsdelar som från andra kommuner.

Kronoberg Skola är en väletablerad skola med ett gott rykte och vi är stolta över att kallas ”pluggskola”. För oss är det viktigt att alla gör sitt bästa, det gäller såväl elever som personal.

Vi har haft goda studieresultat över tid vilket hänger samman med att vi har en mycket stor andel motiverade elever samt engagerad och motiverad personal som har tydlig struktur på sitt arbete. Strukturen bidrar till arbetsro och trygghet, vilket för många är en förutsättning för att lyckas. Vår skola präglas av god stämning mellan elever och mellan elever och personal.

Mår man bra så gör man bra!