Bokrådet


Bokrådet

Bokrådet på Kronoberg Skola är ett råd för litteraturintresserade elever på skolan. Deltagande i bokrådet är frivilligt och gruppen består idag av cirka två personer från varje klass från årskurserna 6-9. Rådet träffas i biblioteket ungefär var tredje vecka och driver olika projekt i syfte att öka läsintresset bland skolans elever.