Föräldraföreningen


Föräldraföreningen på Kronoberg skola (FF Kronoberg) utgörs av föräldrar och vårdnadshavare med barn på skolan. FF Kronoberg arbetar ständigt för att samarbetet mellan hem och skola ska utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

Medlemskap erbjuds alla familjer och vårdnadshavare till barn som går på Kronoberg skola. Medlemskap bekräftas genom inbetald medlemsavgift (vilken är 200 kronor/familj per läsår, oavsett antal barn som du har på skolan) till Swedbank 8169 914 296 938-6 alt Swish 123 340 96 38 och vi ber dig ange ditt/dina barns namn på inbetalningen. Genom att betala medlemsavgiften stödjer ni föreningens arbete och möjlighet att påverka.

Vad medlemsavgiften används till eller har använts till:

– Inbjudna föreläsare som eleverna får lyssna på under skoltid.

– Diverse inköp (eller bidrag till inköp) som rör elevernas utomhusaktiviteter såsom hopprep, fotbollar, utomhuspingisbord, nätgunga mm

– Till uppehållsrummet som ligger i högstadiets korridor har FF Kronoberg handlat in möbler, spel samt diverse utrustning och ställt i ordning detta för bättre trivsel vid raster inomhus.

– Tårtkalas i samband med skolavslutningen.

Även föräldrar och vårdnadshavare till elever med barn på skolan får kostnadsfritt gå på olika föreläsningar som sker under kvällstid och som FF Kronoberg anordnar. Dessa har tidigare handlat om ungdomar och internetanvändning, alkohol och droger, och även föräldrautbildningar såsom Love and Logic.

Om du vill delta och vara aktiv i styrelsen FF Kronoberg så innebär det att du som förälder får en bra insyn i vad som sker på skolan samt så har du stor möjlighet att påverka ditt/dina barns trivsel på skolan. Möten bedrivs under kvällstid på Kronoberg skola med start kl: 18.30 och vi har cirka 2 möten per termin.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter eller andra viktiga frågor som rör skolan och hemmet samt önskemål på föreläsningar via mail: ffkronoberg@kronobergskola.se 

Ordförande i FF Kronoberg är Agnetha Lundebring Jönsson