Om skolan

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Kronoberg skola (FF Kronoberg) utgörs av föräldrar och vårdnadshavare till barn på skolan och är ett viktigt forum för samarbete och idéutbyte mellan dem och skolans ledning. Samtidigt arbetar föreningen med praktiska arrangemang och förbättringar av elevernas gemensamma skolutrymmen och rastaktiviteter. Föreningens arbete erbjuder därför konkreta möjligheter att påverka skolans verksamhet på olika nivåer.

Några exempel på vad styrelsen arbetar med och vad medlemsavgiften har använts till hitintills:
  • Styrelsen är referensgrupp gentemot skolans ledning vad gäller utveckling av exempelvis policyer och informationsspridning.
  • Föräldraföreningen arrangerar intressanta föreläsningar för eleverna som ges av särskilt inbjudna gäster. Teman som har berörts hitintills inkluderar exempelvis ungdomar och internetanvändning, alkohol och droger.
  • Hopprep, fotbollar, nätgunga, utomhuspingisbord och andra redskap till rastaktiviteter har köpts in.
  • Möbler, spel och annan utrustning för ett trivsammare uppehållsrum för högstadieeleverna har införskaffats.
  • Föräldraföreningen möjliggör tårtkalas i samband med skolavslutningar.
  • Kostnadsfria föreläsningar och andra aktiviteter för föräldrar anordnas kvällstid. Exempel på teman som har tagits upp i föreläsningarna är alkohol och droger samt ungdomar och internetanvändning. Vi har också erbjudit föräldrautbildningar som exempelvis Love och Logic.

Medlemskap kan lösas av alla familjer och vårdnadshavare till barn som går på Kronoberg skola. Det bekräftas genom inbetald medlemsavgift (vilken är 200 kronor/familj per läsår, oavsett antal barn du har på skolan) till Swedbank 8169 914 296 938-6 alternativt Swish 123 340 96 38 och vi ber dig ange ditt/dina barns namn på inbetalningen. Genom att betala medlemsavgiften stödjer ni arbetet med att påverka.

Du som väljer att delta och vara aktiv i styrelsen för FF Kronoberg får en unik insyn i vad som sker på skolan och du får konkreta möjligheter att påverka ditt/dina barns utbildning och trivsel. Styrelsen träffas cirka två gånger per termin under kvällstid (vid 18:30-tiden) på Kronoberg skola. Vi ser gärna att varje klass har varsin förälder representerad i styrelsen, för att vi ska få en så bred representation som möjligt.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter eller andra viktiga frågor som rör skolan och hemmet samt önskemål på föreläsningar via mail: ffkronoberg@kronobergskola.se.

Ordförande i FF Kronoberg är Agnetha Lundebring Jönsson