För elever och vårdnadshavare

Sjukanmälan

En sjukanmälan ska alltid göras om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen. En sjukanmälan ska göras varje dag eleven är frånvarande.

En omyndig elev får inte sjukanmäla sig själv. Du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn via SchoolSoft.

Till SchoolSoft»