Om skolan

Kamratstödjarna

Kamratstödjarna är en grupp elever med representanter ut varje klass, som jobbar för att öka trivseln. Målet är att alla ska hjälpas åt så att vi tillsammans skapar en trevlig miljö på skolan.

Hur fungerar arbetet rent konkret?

Vi träffas varannan eller var tredje vecka och går igenom läget i klasserna på högstadiet. Det finns två representanter från varje klass och vi går igenom hur allt fungerar klasserna, korridorerna och på rasterna. Eleverna berättar om vad som händer, vad de ser och hör och om någon verkar vara utanför eller på något annat sätt sticker ut och inte verkar ha det bra.
Efter det så bollar vi fram och tillbaka om hur det borde vara och jag tar sedan med mig det vi pratat om till personalgruppen där vi går igenom det som sagts och beslutar om vi ska ta tag i något speciellt.

Arbetet med kamratstödjare är en form av väldigt direkt elevinflytande. Det är bra och viktigt att det finns möjlighet för elever som har en fundering men som kanske inte vill gå till en vuxen att kunna gå och prata med en kamratstödjare.

Hur väljs det vilka som blir kamratstödjare?

Vi väljer kamratstödjare genom en valprocess i varje klass. Detta sker en bit in på höstterminen varje år så att alla har hunnit lära känna varandra lite först. Alla elever i klassen får skriva ned ett namn på en kille och en tjej som de har förtroende för. Sedan räknar vi ihop antalet röster och frågar de som fått flest röster (i hemlighet) om de vill ställa upp. Från och med i år väljs det nya kamratstödjare varje år så att fler som vill ska få chansen att vara det. Eleverna ser det som en ära att vara kamratstödjare och då är det kul att ge många chansen att vara det.