Bli elev

Vill du ställa ditt barn i kö till vår skola?

Till skillnad från den kommunala skolan så måste man anmäla sig till en fristående skola. Man kan anmäla sig till skolan när som helst. Eftersom det är kö till skolan så är det större chans att komma in på skolan ju tidigare barnet blir anmält. Det spelar ingen roll vilken kommun man bor i. Hemkommunen betalar skolavgiften direkt till skolan och kommunen kan inte vägra att betala. På denna punkt skiljer sig bestämmelserna om man jämför mellan kommunal skola och friskola.

Ny köanmälan»Flytta köanmälan»

Köregler

  • Vi antar utifrån premisserna kötid och syskonförtur.
  • Fram till den 10/11, året innan ert barn ämnar börjar här, kan man byta kö med behållet ködatum.
  • Om man har fått ett erbjudande om en plats i år 6 eller 7 och tackar nej försvinner platsen i kön. Vill ni då byta kö till ett annat år blir det med nytt ködatum. Detta gäller även om man inte svarar inom angiven tid.
  • Syskonförtur kan anmälas om ett nuvarande syskon går på skolan och ska ske innan den 10/11 året innan ert barn ämnar börja här. För att syskonförtur ska gälla behöver båda syskonen gå på skolan samtidigt.
  • Vårdnadshavare ansvarar för att åberopa syskonförtur. Det gör man genom att kontakta vår administratör på carin.cederlund@kronobergskola.se
  • Vårdnadshavare ansvarar för att se till att rätt kontaktuppgifter finns i skolans system.