Om skolan

Vårt koncept

Kronoberg Skola har i 20 års tid varit en av Växjös bästa grundskolor och vårt mål är tydligt, vi ska fortsätta vara det i minst 20 år till.

Våra prioriterade områden

  • Arbeta med ett tydligt ledarskap, både i och utanför klassrummet.
  • Bygga vidare på vår skolkultur präglad av gemenskap, ordning och reda och höga förväntningar, det som kallas KBS-andan.
  • Arbeta med ännu tätare återkoppling till vårdnadshavare kring barnets individuella utvecklingoch studieresultat.
  • Ett fortsatt fokus på elevernas kunskapsutveckling och akademiska prestationer.
”Det är verkligen roligt att ha fått förtroendet att leda en så anrik och fin verksamhet. Samtidigt måste en skola alltid vara under utveckling och möta de höga förväntningar som vårdnadshavare, med all rätt, har på oss. Det är bara en tidsfråga tills vi kommer ha vårdnadshavare som själva gått på KBS och vi ska arbeta för att de ska känna sig trygga i att deras barn får en minst lika bra utbildning som de själva fick.”

— Agneta Eliasson, rektor Kronoberg Skola

Mål

  • Att eleverna ska vara medvetna om att studierna på högstadiet ger den grund som är nödvändig för livet som vuxen och för fortsatta studier på gymnasiet.
  • Att eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete, sina handlingar och andra elever på skolan, så att alla trivs och mobbning förhindras.

Likvärdighet

Skolan följer Läroplan för grundskolan (Lgr 22) och dess samtliga mål. Betyg utfärdas i årskurserna 6 till  9 utifrån samma kriterier som gäller för den kommunala grundskolan. Eleverna har samma rättigheter som i den kommunala grundskolan.