Om skolan

Vårt koncept

Skolan bygger på tre grundidéer:

  • Vi prioriterar mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är viktig – alla ska synas.
  • Utbildningen ska alltid utgå från den enskilde eleven och dennes individuella förutsättningar.
  • Våra elever ska vara väl förberedda för vidare studier på gymnasiet vilket innebär att var och en måste göra sitt bästa för att lära sig.

Vår organisation

  • Undervisning bedrivs mest i traditionell form även om vi då och då bryter av med temaarbeten och andra aktiviteter. Vi kommer att lägga stor vikt vid att följa upp inlämnade arbeten. Viss del av undervisningstiden styr eleverna själva sitt arbete.
  • Vi kommer att eftersträva samarbete mellan praktiska ämnen och teoretiska ämnen.
  • Vi kommer att arbeta mycket med att eleverna ska bli delaktiga i planeringen av sitt eget arbete. Delaktigheten i hela skolans drift gäller både personal och elever.

Mål

  • Att eleverna ska vara medvetna om att studierna på högstadiet ger den grund som är nödvändig för livet som vuxen och för fortsatta studier på gymnasiet.
  • Att eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete, sina handlingar och andra elever på skolan, så att alla trivs och mobbning förhindras.

Likvärdighet

Skolan följer Läroplan för grundskolan (Lgr 11) och dess samtliga mål. Betyg utfärdas i åk 8 och 9 utifrån samma kriterier som gäller för den kommunala grundskolan. Från och med läsåret 2012/13 utfärdas betyg även i åk 6 och 7. Eleverna har samma rättigheter som i den kommunala grundskolan.

Datorer

Vi har valt att inte utrusta varje elev med en dator. De erfarenheter vi har tagit del av från andra skolor där eleverna utrustas med egen dator är att alltför mycket undervisningstid går åt till att lösa praktiska problem och att alltför många elever inte kan låta bli att använda datorerna till olika slags nöjen under lektionstiden. Vi tycker att undervisningstiden är alltför värdefull för att den ska användas till annat.