Överföring

Står ditt barn i kö till Nordic?

Du som redan anmält ditt barn till elevkön för Nordic International School Kronoberg har nu möjligheten att överföra din befintlig köanmälan till Kronoberg Skola. Detta utförs manuellt av oss på skolan och du kommer behålla ditt original ködatum. Fyll i formuläret nedan för att begära förflyttning av din köanmälan.