Kronoberg Skola öppnar kön för elever i åk 4

pressrelease

2024-02-16, 08:00

Kronoberg Skola (KBS) har i 20 år varit en av Växjös bästa grundskolor och nu öppnar skolkön även för elever som ska börja åk 4 till hösten. KBS erbjuder en skolkultur med gemenskap, ordning och reda samt höga förväntningar. Vi kallar det helt enkelt för KBS-andan.

KBS har en lång och stolt historik i Växjö. Vi har erbjudit en högklassig utbildning till barn i 20 år och har i dag många framgångsrika alumner. Nu har skolan fått en ny rektor, Agneta Eliasson, som har långsiktiga planer för skolan.

– Det är verkligen roligt att ha fått förtroendet att leda en så anrik och fin verksamhet. Samtidigt måste en skola alltid vara under utveckling och nu möjliggör demografin och utbudet av skolor att vi återigen kan lansera åk 4 på skolan. Vi har fått in ett flertal förfrågningar om just detta och har nu kommit fram till att det är dags att ge ännu fler elever chansen att uppleva KBS-andan, säger Agneta.

KBS har även inlett ett förändringsarbete efter att, bland annat, ha genomfört enkäter och fokusgrupper med befintliga vårdnadshavare på skolan. I detta kommer fyra fokusområden att prioriteras: Ledarskap, att bygga vidare på vår skolkultur, tät kommunikation med vårdnadshavare samt fortsatt hålla fokus på elevernas kunskapsutveckling.

-KBS behöver rustas för att ta emot nya elever samt för att möta de höga förväntningar som vårdnadshavare, med all rätt, har på oss. Det är bara en tidsfråga tills vi kommer ha vårdnadshavare som själva gått på KBS och vi ska arbeta för att de ska känna sig trygga i att deras barn får en minst lika bra utbildning som de själva fick.

Presskontakt

Agneta Eliasson

Rektor, Kronoberg Skola Rektor, Kronoberg Skola agneta.eliasson@kronobergskola.se 070-147 02 93

Carl-Ola Petersson

Relaterat material