Kvalitet

Kronoberg Skolas betygsresultat 2020

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Kronoberg Skola här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

Kvalitet

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

Kronoberg Skola ingår i en större koncern där vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat.

Läs mer här»