Kronoberg Skolas betygsresultat 2020

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Kronoberg Skola här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

 

Läs mer om skolans kvalitetsarbete här.