Kvalitet

Kronoberg Skolas betygsresultat 2022

Kronoberg skola har högst resultat av alla skolor i kommunen på andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde med 259 poäng.

Kvalitet

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

Kronoberg Skola ingår i en större koncern där vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat.

Läs mer här»