Arkiv

Här samlar vi all tidigare publicerad information rörande covid-19.

Hösten 2020

Sammanfattning av dagens pressträff

  1. Skolverkets har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021 för GY, GR och VUX. Undantag gäller för åk 3 vid grundskolan.
    De nationella prov som genomförs nu under veckan som pågår skall fortsatt genomföras.
  2. Skolverket kommer inte göra någon nationell insamling av resultatet av de nationella proven som genomförts.
  3. Skolverket kommer att ta fram bedömningsstöd som kan användas för att följa upp elevernas lärande.
  4. De obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 utgår våren 2021.

Bakgrund till att de nationella proven ställs in
Ett genomförande av nationella prov förutsätter att eleverna har fått den undervisning som krävs för att de skall kunna göra de nationella proven. En annan förutsättning är att de skall kunna genomföras i skolan. Skolverket bedömer att det inte finns några garantier för detta.  Att beslutet kommer nu beror på att lärare och elever behöver framförhållning i sin planering. Lärare måste redan nu veta att det inte genomförs några nationella prov.

Annat som meddelades under presskonferensen

  • Undvik smittspridning! Inga studiebesök utanför eller till skolan skall genomföras.
  • Värna om och prioritera undervisning.
  • Utbildningsministern meddelade att skolorna skall vara öppna så länge det går! Smittspridning skall undvikas. Skolverket har uppdaterat sina råd.

Våren 2020

2020-03-23
Skolverket har den 23 mars meddelat att alla återstående nationella prov våren 2020 ställs in för grundskolan.

 

Aktuell information

Här samlar vi all aktuell information rörande covid-19.

Klicka här»