Välkommen till Kronoberg Skola

Kronoberg Skola är en grundskola för årskurs 6-9. Skolan ligger centralt i Växjö och kännetecknas av engagerade lärare som arbetar nära eleverna.

Öppet hus

Välkomna till oss på Öppet hus den 20/11 kl. 17.30 – 20.00.