Välkommen till Kronoberg Skola

Kronoberg Skola är en grundskola för årskurs 6-9. Skolan ligger centralt i Växjö och kännetecknas av engagerade lärare som arbetar nära eleverna.

Öppet Hus

Den 22 november mellan kl. 17:30-20:00.

Läs mer här

Välkommen!